โยคะมีการฝึกฝนมาเป็นพัน ๆ ปี ประกอบด้วยทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ วิญญาณ และร่างกาย

ตามหลักการของโยคะ จิตใจ วิญญาณ และร่างกายรวมเป็นหนึ่งและสามารถรักษาตัวเอง

โยคะประกอบด้วยสามเทคนิคหลัก

  1. อาสนะหรือการดูแลร่างกาย

ท่าโยคะต่าง ๆ ให้ความยืดหยุ่นแก่ร่างกายและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ สำหรับท่าอาสนะจำนวนมากมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการไหลเวียนและการทำงานของอวัยวะบางอย่างในร่างกาย

  1. ปราณยามะหรือการฝึกลมหายใจ

ปราณยามะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำโยคะเพราะมันจะช่วยทำความสะอาดพลังงานอันบอบบางที่ไหลผ่านร่างกาย เทคนิคการหายใจเหล่านี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มพลังของจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณรวมไว้ด้วยกัน

  1. การทำสมาธิ

การทำสมาธิเป็นวิธีสำคัญในการจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวล การทำสมาธิเป็นประจำช่วยฝึกจิตใจให้สงบและผ่อนคลาย ช่วยลดการแสดงอารมณ์ที่รุนแรงและอารมณ์เกรี้ยวกราด

เมื่อใช้เทคนิคทั้งสามนี้พร้อมกันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และวิญญาณเป็นอย่างมาก

โยคะมีประโยชน์อะไรบ้าง ?

1) โยคะอาสนะช่วยนวดอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย มันทำงานอย่างเป็นระบบในอวัยวะภายใน การกระตุ้นอวัยวะนี้เป็นประโยชน์ต่อเราโดยการป้องกันให้ห่างไกลจากโรคภัย

2) โยคะส่งเสริมให้ร่างกายมีความยืดหยุ่น เป็นผลดีต่อข้อต่อและเอ็น เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น

3) โยคะช่วยส่งเสริมการล้างสารพิษในร่างกายอย่างสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ล้างสารพิษออกจากร่างกายทั้งหมด

4) การฝึกโยคะอาสนะช่วยเสริมสร้างระบบประสาทผ่านทางสรีรวิทยา ไม่ทำให้เหนื่อยล้าง่าย

5) ช่วยให้การฝึกการหายใจดีขึ้น และการทำสมาธิของโยคะส่งผลกระทบต่อส่วนต่าง ๆ ของสมองในทางที่ดี

โยคะช่วยให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นและผ่อนคลายแม้ในเวลาที่เครียด