การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม 

การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมถูกนำมาใช้เพื่อช่วยผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า, ความวิตกกังวล, ปัญหาการติดยาเสพติด และปัญหาทางจิตอื่น ๆ ในระหว่างการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมปรับแนวคิดของตนเอง เป็นที่เชื่อกันว่ารูปแบบความคิดและวิธีการที่คนรับรู้หรือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และพฤติกรรมของผู้ป่วย

การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเป็นวิธีการหาสาเหตุของปัญหาจากมุมมองทางจิตวิทยาและการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบความคิดที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่ลงตัว

ด้วยความช่วยเหลือของการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมทางปัญญา นักบำบัดจะพยายามเปลี่ยนความคิดที่ไม่สมจริงและผิดเพี้ยนของผู้ป่วย สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสามารถปรับใหม่ได้ รูปแบบและอารมณ์ความคิดมีบทบาทสำคัญในพฤติกรรมมนุษย์และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้

การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมทางปัญญายังใช้เพื่อช่วยผู้ที่ติดยาเสพติด เช่น โคเคน ในความหมายที่แคบกว่าอาจกล่าวได้ว่าคนที่ใช้ยาทั้งยาตามกฎหมายและผิดกฎหมายที่เสพติดมีพฤติกรรมผิดปกติซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมทางปัญญา

การศึกษาดูเหมือนจะบ่งชี้ว่าปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมทางปัญญาประสบความสำเร็จ แน่นอนมากขึ้นอยู่กับความเต็มใจของบุคคลที่จะต้องบำบัดอยู่กับนักบำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมและการเปลี่ยนแปลงความคิดและความรู้สึกภายใน

นักบำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมยังช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจวิเคราะห์และเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานการณ์ที่ผ่านมาและไม่ตอบโต้อย่างไร้เหตุผลหรือผิดเพี้ยน

การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมทางปัญญาได้กลายเป็นวิธีที่จะเข้าใจการเชื่อมต่อระหว่างความคิดภายในและการรับรู้และพฤติกรรมของมนุษย์ สิ่งนี้ช่วยให้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน มันยังช่วยให้บางคนทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของพวกเขา

หากคุณเป็นคนที่ทุกข์ทรมานจากความวิตกกังวลซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตสังคมอื่น ๆ คุณควรใช้ความกล้าหาญและแสวงหานักบำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมสำหรับการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมทางปัญญา คุณสามารถเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและช่วยเหลือตัวเองและคนใกล้ตัวคุณ แน่นอนว่าอาจใช้เวลาสักพักก่อนที่คุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างในชีวิตของคุณ แต่อย่าลืมทำทุกอย่างและทำด้วยความตั้งใจ

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website zu verbessern (durch Analyse), Ihnen Social-Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen. Bitte sehen Sie unsere Datenschutzerklärung für weitere Details oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche "Akzeptieren" klicken.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktioniert.

AnalyticalUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und zu optimieren, u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit.

Social mediaUnsere Website setzt Cookies für soziale Medien, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook zu zeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AdvertisingUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Dritten zu zeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

OtherUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht zu Analysezwecken, für soziale Medien oder Werbung verwendet werden.