อายุรเวทคืออะไร

อายุรเวทเป็นคำภาษาฮินดีที่หมายถึงวิทยาศาสตร์แห่งชีวิตซึ่งเป็นวิธีการแบบองค์รวมโบราณของยาธรรมชาติ ระบบการรักษานี้ได้รับการพัฒนาในประเทศอินเดียเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาและได้รับการปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป

มันรวมวิธีการทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ร่างกายกับความเป็นอยู่ที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโลกโบราณ ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น สมุนไพร สารอาหารแต่ละชนิด และเหนือสิ่งอื่นใดแนวทางในเชิงบวกของอายุรเวทไม่เพียงแต่รักษาโรคเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคเพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการรักษา

หนึ่งในกระบวนทัศน์ในอายุรเวทคือการที่แต่ละคนประกอบด้วยส่วนผสมของบุคคลตามหลักทฤษฎีอายุรเวทสามประเภทหลัก (doshas) แม้ว่าเราไม่สามารถรู้สึกหรือเห็นพวกเขา ทั้งสามประเภทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกระบวนการทั้งหมดของสมองและร่างกาย ส่งผลต่อร่างกายทั้งทางกายภาพและคุณภาพทางอารมณ์และทางปัญญาของเรา

ประเภทอายุรเวท

พลังงานพื้นฐานเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าเราเป็นใคร เราต้องการน้ำเท่าไหร่ เราต้องการนอนเท่าไร ฯลฯ พวกมันเป็นแนวทางในการตอบสนองต่อความเครียดที่เรามีและสิ่งที่เรามักจะเป็นโรค หลักทฤษฎีอายุรเวทหรือ “Dosha” มีอิทธิพลต่อความประพฤติที่ผ่อนคลายหรือสังคมของเรา การรู้จักประเภทของ Dosha ของแต่ละบุคคลนั้นมีประโยชน์มากในการพิจารณาว่าควรเลือกอาหารประเภทใด สมุนไพรและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมีประโยชน์มากที่สุดต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ

ตัวอย่างนี้คือคนที่ผอมและรีบมากและกังวลเกี่ยวกับหลายสิ่งในชีวิตของเขา ประเภท Vata มีความโดดเด่นในบุคคลนี้ ความสมดุลสามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนๆผ่อนคลายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอาหาร การผ่อนคลายด้วยการนวดโยคะและการนวดบำบัด สำหรับคนที่เครียดสูงกว่าคนทั่วไปหรือนักกีฬาประเภท “pitta” เป็นประเภทที่เจ็บปวดที่สุด การทำกิจกรรมและอาหารสามารถปรับสมดุลกันได้

Dosha ที่แตกต่างกันจะมีอิทธิพลในฤดูกาลที่แตกต่างกัน การมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถจับคู่ไลฟ์สไตล์ของคุณกับสิ่งที่คุณกินและออกกำลังกาย

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website zu verbessern (durch Analyse), Ihnen Social-Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen. Bitte sehen Sie unsere Datenschutzerklärung für weitere Details oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche "Akzeptieren" klicken.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktioniert.

AnalyticalUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und zu optimieren, u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit.

Social mediaUnsere Website setzt Cookies für soziale Medien, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook zu zeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AdvertisingUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Dritten zu zeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

OtherUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht zu Analysezwecken, für soziale Medien oder Werbung verwendet werden.