การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข

รู้สึกมั้ยว่า คำพูดที่ว่าให้ฝึกยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข เป็นคำพูดที่พูดง่าย แต่ทำยาก ถ้าคุณรู้สึก แสดงว่าคุณก็คล้ายกับฉัน อย่างน้อยก็ในเรื่องนี้แหละ

แม้ว่าเราจะรู้ดีว่าการต่อต้านความเป็นจริงของเราเป็นเพียงแค่ความโชคร้ายและความทุกข์ยากเท่านั้น และไม่มีการแก้ไขปัญหาหรือความยากลำบากจากการต่อสู้กับ “อะไร” การยอมรับที่ไม่มีเงื่อนไขมักดูเหมือนจะไม่เอื้ออำนวย

แต่มีวิธีเดียวที่จะมีความสุข คือ การหยุดการต่อต้านสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจของความตั้งใจและการควบคุมของเรา

ข่าวดีคือไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนสำหรับพวกเราที่จะใช้การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่คำว่า “ยาก” ไม่ได้แปลว่า “เป็นไปไม่ได้” เราแต่ละคนสามารถยอมรับการปฏิบัติอย่างไม่มีเงื่อนไขได้ทุกวัน ซึ่งเราจะได้รับประโยชน์ในการใช้ชีวิตที่มีความสุขและสงบสุขมากขึ้น

สำหรับพวกเราหลายคนอุปสรรคสำคัญอยู่ที่ความจริงที่ว่าเรามักจะสับสนกับการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข กับการยอมแพ้และไม่แยแส แต่มีความแตกต่างอย่างมาก ในขณะที่การยอมจำนนและไม่แยแสไม่สามารถแยกแยะระหว่างอะไรที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ ความแตกต่างนี้เกิดขึ้นจากการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข กล่าวอีกนัยหนึ่งเมื่อเราฝึกการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขเราต้องยอมรับข้อเท็จจริงของสถานการณ์ก่อนแล้วจึงตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ มันง่ายมาก

อุปสรรคอีกประการหนึ่งของการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข คือ การเชื่ออย่างผิด ๆ ว่าหากเราหยุดการต่อต้าน “สิ่งที่เป็น” เราจะถูกบังคับให้ชอบหรือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากความจริง การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขก็หมายความว่าเรายอมรับ “สิ่งที่เป็น” โดยไม่ทำให้เรารำคาญหรือรู้สึกโกรธในการยอมรับสิ่งนั้น

ข้อเท็จจริงที่ว่าเราไม่ชอบหรือไม่เห็นด้วยกับ “อะไร” ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความสามารถของเราที่จะยอมรับมันอย่างไม่มีเงื่อนไขและสร้างความสุขกับมัน

ฉันเชื่อว่าแผนสำหรับความสุขนั้นสามารถสรุปได้ด้วย 3 สิ่งนี้

 – การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า ความสมบูรณ์แบบของมนุษย์นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพลวงตา และเรามักจะคิดว่ารู้สึกและประพฤติตัวในทางที่ทำร้ายตนเองไม่มากก็น้อย น่าเสียดายที่ความรู้สึกกลัวความรู้สึกผิดและความไม่คู่ควรของเราจะไม่เปลี่ยนความเป็นจริงนั้น

“สิ่งที่มันเป็นจริงอยู่แล้ว”

– การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าคนอื่น ๆ  สมาชิกในครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน, คนแปลกหน้า ฯลฯ  เป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะคิดรู้สึกและประพฤติตนในลักษณะที่ทำร้ายตนเองไม่มากก็น้อย ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกอะไร แม้ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม น่าเสียดายที่ความรู้สึกกลัวความโกรธและการดูถูกของเราจะไม่เปลี่ยนความเป็นจริงนี้

 – การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า เงื่อนไขทั่วไปของชีวิตและสถานการณ์เป็นเช่นนี้  แม้ว่าเราจะไม่ชอบพวกเขาหรือไม่เห็นด้วยกับพวกเขาหรือไม่ยินยอมทำตามพวกเขา  และโลกทั้งใบไม่จำเป็นต้องจัดระเบียบตัวเองใหม่เพื่อให้เราพึงพอใจ! น่าเสียดายที่ความรู้สึกกลัวและโกรธของเราก็จะไม่เปลี่ยนความเป็นจริงนั้น

โปรดจำไว้ว่าการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับทุกสิ่งที่เป็น ให้เรารู้จักปฏิเสธสิ่งที่จะทำให้ตัวเราเองไม่มีความสุข และไม่มีความจำเป็นที่จะต่อต้านหรือต่อสู้กับ “สิ่งที่เป็น” อย่างไรก็ตามหากมีมาตรการที่เราเชื่อว่าจะช่วยปรับปรุงสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น เราก็ควรดำเนินการนั้น!

ให้ความสงบเงียบแก่ฉันเพื่อยอมรับสิ่งที่ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่ฉันทำได้ และการตระหนักถึงความแตกต่าง

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website zu verbessern (durch Analyse), Ihnen Social-Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen. Bitte sehen Sie unsere Datenschutzerklärung für weitere Details oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche "Akzeptieren" klicken.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktioniert.

AnalyticalUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und zu optimieren, u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit.

Social mediaUnsere Website setzt Cookies für soziale Medien, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook zu zeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AdvertisingUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Dritten zu zeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

OtherUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht zu Analysezwecken, für soziale Medien oder Werbung verwendet werden.